- ISO 9001:2015 certificaat
- SQAS certificaat
- EFTCO-FOOD certificaat
- kwaliteitshandboek
- interne en externe kwaliteitsaudits
- hygiënecode voor tankreiniging
- continue training van onze medewerkers
- ervaring >40 jaar
- klantspecifieke procedures incl. externe audits
- testen en valideren van onze procedures
- uitreiking EFTCO-European Cleaning Document (ECD)
- visuele controle (T01) na elke reiniging
- uitvoeren van extra testen na reiniging (VdF testen, ATP,
   pH, turbiditeit, Millipore, Perazijnzuur,...)