VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIED:

- intern reinigen van tankwagens, bulkwagen, containerwagens, …

HOOFDTAKEN:

- Intern reinigen van tankwagens, bulkwagens, containerwagens,…- Toezien op de veiligheid en milieu op en rond de cleaningsbanen
- Toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden
- Verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het cleaningsorder
- Opvolging van de werkzaamheden bij de cleaningsactiviteiten
   (o.a. aanvullen van reinigingsmiddelen)
- Beheersen van de procedures en werkinstructies binnen
   het ISO systeem
- Verantwoordelijk voor het opstellen van het cleaningsattest
- Verantwoordelijk voor de interne keuring van de werkzaamheden
   van de dienst cleaning
- Vaststellen van belangrijke kwaliteitsproblemen en rapporteren aan
   de voorman reiniging en/of VGMK verantwoordelijke

NEVENTAKEN:

- Bedienen van empty container heftruck (persoon is in het bezit van
   alle noodzakelijke vergunningen/certificaten/diploma’s hieromtrent)
- Alle voorkomende werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het
   correct uitvoeren van de inwendige reinigingen en
   aanverwante services, alsmede “good housekeeping”